Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.

Període de la consulta:

30 dies des de la seva exposició a: https://participa.gencat.cat

Més informació