Avís Legal

Objecte

El present lloc web té per objecte donar a conèixer les activitats i serveis que ofereix l’associació Dona i Empresa Associació – Sant Just Desvern, en endavant Dona i Empresa, i té un caràcter merament informatiu.
DONA I EMPRESA no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.
DONA I EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present Avís Legal així com les condicions d’ús que poguessin resultar aplicables a la present web.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquest Web:
(www.donaiempresa.cat)
Denominació Social: DONA I EMPRESA ASSOCIACIÓ – SANT JUST DESVERN
Adreça: Centre Cívic Salvador Espriu. Carrer Tudona, s/n.  08960 Sant Just Desvern, Barcelona (Espanya).
Email: info@donaiempresa.cat
CIF: G66286675

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a DONA I EMPRESA, i es troben protegits por les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense permís i per escrit de DONA I EMPRESA.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part de DONA I EMPRESA, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre la nostra associació.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
DONA I EMPRESA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se’n de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
DONA I EMPRESA, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial de les associades quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
DONA I EMPRESA, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals subministrades seran incorporades a un fitxer titularitat de DONA I EMPRESA ASSOCIACIÓ – SANT JUST DESVERN, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes.
A través de l’emplenament de formularis de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a DONA I EMPRESA, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions sobre les activitats i serveis de DONA I EMPRESA.
En cap cas DONA I EMPRESA, utilitzarà les dades personals dels interessats per fins diferents dels anteriorment esmentats, ni cedirà les seves dades a tercers i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a DONA I EMPRESA ASSOCIACIÓ – SANT JUST DESVERN, Centre Cívic Salvador Espriu. Carrer Tudona, s/n.  08960 Sant Just Desvern, Barcelona (Espanya) o via e-mail a info@donaiempresa.cat.

Enllaços

Al punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer en el nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que Dona i Empresa no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la que accedeixi.

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. Dona i Empresa, entén que des del moment en que un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus progenitors, del seu tutor/a o del seu representant legal.
Dona i Empresa, recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna informació o servei.
També se’ls informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).