Aparadors que enamoren. 26-01-2017

Amb Teresa Asmarats, directora de MTPLUS, escola de Tendències, Pepa Casanys, de la botiga de moda femenina PEPA i Mercè Camps de la papereria-llibreria L'ESCRIVÀ

Teresa Asmarats, directora de MTPLUS, escola de Tendències, Pepa Casanys, de la botiga de moda femenina PEPA i Mercè Camps de la papereria-llibreria L'ESCRIVÀ