Guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l'activitat comercial en establiments físics

Contingut

Mesures generals de prevenció
Mesures de protecció enfront del virus
Mesures generals d’higiene i/o protecció de les persones treballadores
Roba de treball
Mesures en vestidors i zones de descans
Mesures d’higiene i protecció de l’establiment

Mesures específiques
Mesures organitzatives
Mode d’actuació en cas de personal infectat o en risc
Mesures d’higiene i protecció de clients
Caixes .
Devolució de productes

Recomanacions específiques per el sector de la moda
Tèxtil
Calçat
Joieries
Barrets i tocats

Més informació