Mural 'Igualtat sense excuses'

El Butlletí de Sant Just - Abril 2016